پروژه و نرم افزار جامع مدیریت کتابخانه دانشگاه
دسته: کتابخانه
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 7295 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 49

نرم افزار جامع برای پروژه دانشجوی و ثبت کتابهای کتابخانه دانشگاه

قیمت فایل فقط 30,500 تومان

خرید

نرم افزار جامع برای دانشجویان و ثبت کتابهای کتابخانه

منوی ثبت کردن: دارای منو های امانت کتاب ، برگشت کتاب ، عضو جدید، کتاب جدید وخروج از  برنامه می باشد .

منوی ویرایش : کتابهای امانتی ، اعضاء ، کتابها

منوی گزارش: کتابهای امانتی ، گزارش اعضا ، گزارش کتابها

منوی ابزار: ویراستار برای تایپ متن، سیستم برای فرستادن امیل

منوی رهنما: درباره من

فهرست دکیومنت

1-               فلوچارت کلی از برنامه کتابخانه............................................3

2-               توضیح کلی از برنامه ..........................................................6

3-               برنامه ثبت امانت دادن کتاب..................................................8

4-               برنامه برگشت دادن کتاب...................................................11

5-               برنامه ثبت اعضا................................................................15

6-               برنامه ثبت کتابها...............................................................18

7-               ویرایش کتابهای امانتی......................................................23

8-               ویرایش اعضا .................................................................27

9-               ویرایش کتابها..................................................................30

10-           گزارش ..........................................................................32

11-           ابزار های برنامه...............................................................38

12-           درباره ما........................................................................40

قیمت فایل فقط 30,500 تومان

خرید