پایان نامه - ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبی 85 ص دسته: زمین شناسی و نفت
بازدید: 31 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 13376 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 85

هدف از این پایان نامه ساخت نانو ذرات فریت نیکل روی به روش همرسوبی می باشد روش همرسوبی روشی مناسب و با صرفه و به نسبتاً سریع برای تولید نانوذراتی مانند فریت نیکل روی می باشد برای ساخت این نانو ذرات از روش همرسوبی شیمیایی استفاده شد

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

پایان نامه - ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبی 85 ص

 

چکیده

هدف از این پایان نامه ساخت نانو ذرات فریت نیکل- روی به روش همرسوبی می باشد. روش همرسوبی روشی مناسب و با صرفه و به نسبتاً سریع برای تولید نانوذراتی مانند فریت نیکل- روی می باشد. برای ساخت این نانو ذرات از روش همرسوبی شیمیایی استفاده شد.

            ماده بدست آمده را در دمای حدود 600 درجه سانتیگراد به مدت2 ساعت حرارت داده شده و برای نمونه های بدست آمده براساس تغییر نسبت مولی و سرعت چرخش دستگاه همزن و مدت حرارت دهی‘ توسط پراش اشعهX ‘ تصاویر SEM و TEMمقایسه گردید. اندازه نانوذرات حدود 14 نانومتر قبل از حرارت دهی و 10 نانومتر بعد از حرارت دهی برآورد شدند. کوچکترین اندازه در نسبت مولی یک به یک و دمای 600 درجه سانتیگراد و سرعت چرخش همزن به میزان 5000 دور در دقیقه بدست آمده است.

 

فصل 1فن آوری نانو

فصل 2فریت ها

فصل 3روش های ساخت فریت ها ودستگاه های اندازه گیری

فصل4ساخت نانو ذرات فریت

Ni-Znبه روش همرسوبی

 

فصل اول: فن آوری نانو

1-1 مقدمه  2

1-2 تعریف نانو تکنولوژی 3

1-3 نانو مواد 8

1-3-1 خواص نانو مواد 9

1-3-2 دسته بندی نانومواد 12

1-4 زیرساختارها درنانو تکنولوژی 17

1-5 مواد نانو بلوری 18

1-6 نانوذرات 19

1-7 نانو کامپوزیت ها 19

1-8 نانو کپسول ها 19

1-9 مواد نانو حفره ای 20

1-10 نانو الیاف 21

1-11 نانو سیم ها 22

1-12 فولرین ها 22

1-13 نانو لوله های کربنی 23

فصل دوم: فریت ها

2-1 مقدمه 26

2-1-1 تاریخچه...  26

2-1-2 خواص وکاربردها   27

2-2 سرامیکهای مغناطیسی چیستندوچه کاربردهایی دارند  27

2-3 ساختار اسپینلی 30

2-4 ساختار اسپینلی معکوس 31

2-5 چند نکته در مورد فریتها 31

 

فصل سوم: روش های ساخت فریت ها و دستگاه های اندازه گیری

3-1 روش تهیه نانو ذرات 36

3-1-1 روش فیزیکی 36

3-1-2 روش فیزیکی- شیمیایی 37

3-1-3 روش شیمیایی 37

3-1-3-1 همرسوبی شیمیایی 37

3-1-3-2 روش هیدروترمال 39

3-1-3-3 روش سل-ژل 40

3-1-3-4 روش مایسل معکوس 41

3-2 وسایل اندازه گیری نانو ذرات بکارگرفته شده دراین پایان نامه و شناسای آنها  43

3-2-1 میکروسکوپ الکترون روبشی(SEM)43

3-2-2 میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)44

3-2-3 دستگاه پراش اشعه ایکس(XRD)45

 

فصل چهارم ساخت نانو ذرات فریتNi-Znبه روش هم رسوبی

4-1 مقدمه 49

4-2 ساخت نمونه هایی از نانو ذرات فریت Ni-Znبه روش هم رسوبی 51

4-2-1 تهیه نمونه (1)52

4-2-2 تهیه نمونه (2)55

4-2-3 تهیه نمونه (3)57

4-2-4 تهیه نمونه (4 59

4-2-5 تهیه نمونه (5 65

4-3 ساخت نانو ذرات فریت Zn به روش همرسوبی 70

4-4 بیان مشکلات 71

4-5 پیشنهادات 72

4-6 نتیجه گیری

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

برچسب ها : پایان نامه - ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبی 85 ص , فن آوری نانو , فریت ها