ترجمه مقاله با عنوان ارزیابی عملکرد توزیع برق ترکیه: استفاده از روش ترکیبی FAHP/TOPSIS/DEA برای ترکیب کیفیت خدمات دسته: مقالات ترجمه شده isi
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 779 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

مقاله اصلی مربوط به سال 2012 است نویسنده مقاله Aydın Çelen a* Nes¸ e Yalçın b1

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید

چکیده

در سال های اخیر شاهد افزایش اهمیت کیفیت خدمات در اندازه‌گیری عملکرد شبکه‌ی برق بوده ایم. در این مطالعه، برای یکی کردن کیفیت خدمات در اندازه گیری عملکرد، ما یک روش ترکیبی از روش‌های FAHP/TOPSIS/DEA را پیشنهاد داده‌ایم و آن را در شبکه‌ی توزیع برق ترکیه اعمال کرده ایم. با روش FAHP، سطوح اهمیت نسبی شاخص‌های کیفی مختلف تعیین می‌گردد. سپس روش TOPSIS برای ایجاد کیفیت متغیر خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. و در نهایت این متغیر به عنوان یک خروجی در مرحله‌ی DEA مورد استفاده قرار می‌گیرد و عملکرد کارایی شبکه‌ی توزیع برق تعیین می‌شود. مهم ترین مزیت این روش ترکیبی این است که به طور همزمان اجازه‌ی در نظر گرفتن چندین اندازه گیری کیفی به جای تکیه بر تنها یک بُعد از کیفیت را می دهد.

 

The recent years have witnessed the increase in the importance of service quality in the performance
measurement of the regulated utilities. In this study, to incorporate quality of service in performance
measurement, we propose a combined methodology of FAHP/TOPSIS/DEA methods, and apply it to the
Turkish electricity distribution market. With FAHP method, the relative importance levels of different
quality indicators are determined. Then TOPSIS method is used to generate quality of service variable.
And finally this variable is used as an output in the DEA stage, and efficiency performances of the
electricity distribution utilities are determined. The most important advantage of the combined methodology
is that it allows taking into account several quality measures simultaneously instead of relying
on only one dimension of the quality.

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید