الگوی جلوی دامن تنگ یا به دلخواه فون را میکشیم


به جلوی دامن 10 الی 15 سانت اضافه میکنید


الگوی پشت را مانند زیر میکشیم 

 از قسمت پشت روی 2 لای بسته می اندازیم  


  

کلمات کلیدی : اموزش ,اموزش خیاطی, اموزش خیاطی با الگو ,اموزش دوخت لباس, دامن , دامن لنگی ,دوخت دامن  ,دوخت دامن لنگی  ,دامن فون ,اموزش دوخت دامن  لنگی ,

   ادامه مطلب