پارس بلاگ
در شماره‌های قبل طرز آماده کردن الگوی اولیه لباس ساده را با شیوه مولر به شما آموزش دادیم. الگویی که ساختن آن را فرا گرفتید می‌تواند از این هم آماده تر باشد. برای این‌که لباس تمیز و مرتب با اندازه‌های دقیقی به دست آورید می‌توانید الگوی خود را با تعیین کردن جادرز‌ها مورد تجدید نظر قرار دهید و یک شابلون آماده کار تهیه کنید.

اگر می‌خواهید الگوی آماده برشی با اضافه درز جا دوخت آماده کنید باید به این ترتیب عمل کنید: خط سرشانه جلو را از طرف حلقه یقه و سرشانه امتداد دهید. محل تقاطع دوخط را گونیا کنید.

روی خط مرکزی جلو و سرشانه در حلقه یقه 7‌/‌0 تا یک سانتی‌متر بیفزایید. روی خط سرشانه یک تا 2 سانتی‌متر اضافه درز بگذارید. خط پهلو و حلقه آستین را امتداد دهید طوری که یکدیگر را قطع کنند. این نقطه را گونیا کنید.

حلقه آستین جلو و پشت را 7‌/‌0 تا یک سانتی‌متر در خط پهلوی جلو و پشت از حلقه آستین تا لبه پایین دامن یک تا 2 سانتی‌متر اضافه درز بگذارید. خط مرکزی پشت و خط گودی یقه را امتداد دهید و محل تقاطع 2 خط را گونیا کنید.

خط سرشانه پشت را از طرف حلقه یقه و سرشانه امتداد دهید.

در خط مرکزی پشت، یک تا 2 سانت و گودی یقه پشت 7‌/‌0 تا 1 سانت و در خط سرشانه پشت یک تا 2 سانت اضافه درز بگذارید.

به خط لبه پایین دامن برای تو گذاشتن 4 سانت اضافه کنید.

خط اضافه درز دور تا دور الگو را رسم کنید.

شابلون را با الگوی نهایی که تکمیل شده و آماده برش است بسازید.

برای ارائه الگوی صحیح، کلیه اطلاعات باید روی الگو نوشته شود.

نام هر قطعه از الگو

مرکز جلو و پشت

خط 2لای پارچه

نقاط موازنه، در جایی که قطعات الگو در آن نقاط باید پهلوی یکدیگر قرار بگیرند.

شماره قطعات الگو که برش زده می‌شود.

اضافه درز و خطوط ساخت و ترکیب ساسون‌ها، جا دکمه‌ها، جای جیب‌ها، خطوط پیلی، خطوط دوخت‌های تزئینی خط تا و خط راسته یا راه که با خط پیکاندار نشان می‌دهیم، سایز یا اندازه الگو همراه با اسم شخصی که الگو متعلق به اوست.

اموزش اینترنتی خیاطی خانم عمرانی ,پارس بلاگ

آموزش خیاطی با خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی به همراه کتاب PDF آموزش خیاطی - اورجینال

خرید آموزش خیاطی با خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی به همراه کتاب PDF آموزش خیاطی - اورجینال

   ادامه مطلب