روش دوخت آستین مچی

در این آموزش روش دوخت آستین مچی شرح داده می شود. الگوهای موردنیاز آن نیز در این آموزش خیاطی وجود دارد.

برای الگوی این مدل از آستین به روش زیر عمل كنید :
1- ابتدا یك مستطیل به عرض (به نسبت دور سینه) 20 تا 27 سانت و به طول قد آستین مچی رسم كنید.
2- برای قوس آستین 10 تا 15 سانت پایین رفته و قوس آستین را بكشید.
3- در قسمت پایین از دولای باز سمت چپ به اندازه 2 سانت به داخل آستین رفته و به سمت زیر بغل آستین بكشید.
4- حال برش را باز كرده و قوس قسمت جلو را افزایش دهید.
5- در قسمت پایین آستین از سمت پشت 10 سانت داخل و 7 سانت بالا رفته و قیچی بزنید، این برای جای باز مچ می باشد.

دوستای عزیز خانم های محترم امیدوارم با این اموزش پیراهن های زیبایی بدوزین

کلمات کلیدی :استین پیراهن مردانه ,اموزش دوخت  استین پیراهن مردانه, روش دوخت استین مردانه ,الگوی استین مردانه,  طرز دوخت استین مردانه ,