در پستهای قبل طرز آماده كردن الگوی اولیه لباس ساده را با شیوه مولر به شما آموزش دادیم. الگویی كه ساختن آن را فرا گرفتید می‌تواند از این هم آماده تر باشد. برای این‌كه لباس تمیز و مرتب با اندازه‌های دقیقی به دست آورید می‌توانید الگوی خود را با تعیین كردن جادرز‌ها مورد تجدید نظر قرار دهید و یك شابلون آماده كار تهیه كنید.

اگر می‌خواهید الگوی آماده برشی با اضافه درز جا دوخت آماده كنید باید به این ترتیب عمل كنید: خط سرشانه جلو را از طرف حلقه یقه و سرشانه امتداد دهید. محل تقاطع دوخط را گونیا كنید.

 

روی خط مركزی جلو و سرشانه در حلقه یقه 7‌/‌0 تا یك سانتی‌متر بیفزایید. روی خط سرشانه یك تا 2 سانتی‌متر اضافه درز بگذارید. خط پهلو و حلقه آستین را امتداد دهید طوری كه یكدیگر را قطع كنند. این نقطه را گونیا كنید.

حلقه آستین جلو و پشت را 7‌/‌0 تا یك سانتی‌متر در خط پهلوی جلو و پشت از حلقه آستین تا لبه پایین دامن یك تا 2 سانتی‌متر اضافه درز بگذارید. خط مركزی پشت و خط گودی یقه را امتداد دهید و محل تقاطع 2 خط را گونیا كنید.

خط سرشانه پشت را از طرف حلقه یقه و سرشانه امتداد دهید.

در خط مركزی پشت، یك تا 2 سانت و گودی یقه پشت 7‌/‌0 تا 1 سانت و در خط سرشانه پشت یك تا 2 سانت اضافه درز بگذارید.

به خط لبه پایین دامن برای تو گذاشتن 4 سانت اضافه كنید.

خط اضافه درز دور تا دور الگو را رسم كنید.

شابلون را با الگوی نهایی كه تكمیل شده و آماده برش است بسازید.

برای ارائه الگوی صحیح، كلیه اطلاعات باید روی الگو نوشته شود.

نام هر قطعه از الگو

مركز جلو و پشت

خط 2لای پارچه

نقاط موازنه، در جایی كه قطعات الگو در آن نقاط باید پهلوی یكدیگر قرار بگیرند.

شماره قطعات الگو كه برش زده می‌شود.

اضافه درز و خطوط ساخت و تركیب ساسون‌ها، جا دكمه‌ها، جای جیب‌ها، خطوط پیلی، خطوط دوخت‌های تزئینی خط تا و خط راسته یا راه كه با خط پیكاندار نشان می‌دهیم، سایز یا اندازه الگو همراه با اسم شخصی كه الگو متعلق به اوست.


اموزش اینترنتی خیاطی خانم عمرانی ,پارس بلاگ


آموزش خیاطی با خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی به همراه کتاب PDF آموزش خیاطی - اورجینال

خرید آموزش خیاطی با خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی به همراه کتاب PDF آموزش خیاطی - اورجینال

   ادامه مطلب