پارس بلاگ http://atlanshop.mihanblog.com 2020-03-31T08:17:52+01:00 text/html 2017-10-01T15:14:43+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin پروژه ساختار انرژی هسته ای http://atlanshop.mihanblog.com/post/324 <p><strong>پروژه ساختار انرژی هسته ای</strong></p><p><br>برچسب ها : <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C.aspx">پروژه ساختار انرژی هسته ای</a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.aspx"> دانلود </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.aspx">پروژه </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C.aspx">انرژی هسته ای </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C.aspx">ساختار انرژی هسته ای </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82.aspx">دانلود پروژه رشته برق </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82.aspx">پروژه برای رشته برق </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82.aspx">ساختار انرژی هسته ای برای برق </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.aspx">دانلود پروژه </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.aspx">دانلودپروژه</a></p> <img class="img" src="http://fileyab.sidonline.ir/files/product-images/2014-3-28-21-18-52-320.jpg" alt="پروژه ساختار انرژی هسته ای"> <p>دسته: <b><a href="http://fileyab.sidonline.ir/cat-15-electricity.aspx">برق</a></b></p> <p>فرمت فایل: <span class="green byekan">docx</span></p> <p>حجم فایل: <span class="green byekan">554 کیلوبایت</span></p> <p>تعداد صفحات فایل: <span class="green byekan">76</span></p> <p>استفاده اصلی از انرژی هسته‌ای، تولید انرژی الکتریسته است این راهی ساده و کارآمد برای جوشاندن آب و ایجاد بخار برای راه‌اندازی توربین‌های مولد است بدون راکتورهای موجود در نیروگاه‌های هسته‌ای، این نیروگاه‌ها شبیه دیگر نیروگاه‌ها زغال‌سنگی و سوختی می‌شود</p> <div class="buy clear buy2"> <p class="money">قیمت فایل فقط 18,000 تومان</p> <p>پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.</p> <p><font color="#FFCC33"><b><font size="3"><a href="http://fileyab.sidonline.ir/card.aspx?productid=2" class="description">پرداخت و دانلود</a></font></b></font></p> </div> <div> <p><span style="font-size: small;">چکیده</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">استفاده اصلی از انرژی هسته‌ای، تولید انرژی الکتریسته است. این راهی ساده و کارآمد برای جوشاندن آب و ایجاد بخار برای راه‌اندازی توربین‌های مولد است. بدون راکتورهای موجود در نیروگاه‌های هسته‌ای، این نیروگاه‌ها شبیه دیگر نیروگاه‌ها زغال‌سنگی و سوختی می‌شود. انرژی هسته‌ای بهترین کاربرد برای تولید مقیاس متوسط یا بزرگی از انرژی الکتریکی به‌طور مداوم است. سوخت اینگونه ایستگاه‌ها را اورانیوم تشکیل می‌دهد.چرخه سوخت هسته‌ای تعدادی عملیات صنعتی است که تولید الکتریسته را با اورانیوم در راکتورهای هسته‌ای ممکن می‌کند.اورانیوم عنصری نسبتاً معمولی و عادی است که در تمام دنیا یافت می‌شود. این عنصر به‌صورت معدنی در بعضی از کشورها وجود دارد که حتماً باید قبل از مصرف به صورت سوخت در راکتورهای هسته‌ای، فرآوری شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">الکتریسته با استفاده از گرمای تولید شده در راکتورهای هسته‌ای و با ایجاد بخار برای به‌کار انداختن توربین‌هایی که به مولد متصل‌اند تولید می‌شود.سوختی که از راکتور خارج شده، بعداز این که به پایان عمر مفید خود رسید می‌تواند به عنوان سوختی جدید استفاده شود. فعالیت‌های مختلفی که با تولید الکتریسیته از واکنش‌های هسته‌ای همراهند مرتبط به چرخه‌ سوخت هسته‌ای هستند. چرخه سوختی انرژی هسته‌ای با اورانیوم آغاز می‌شود و با انهدام پسمانده‌های هسته‌ای پایان می‌یابد. دوبار عمل‌آوری سوخت‌های خرج شده به مرحله‌های چرخه سوخت هسته‌ای شکلی صحیح می‌دهد.</span></p> </div> <div class="buy clear buy2"> <p class="money"><br></p> <p>پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.</p> <p><font color="#FFFF00" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://fileyab.sidonline.ir/card.aspx?productid=2" class="description">پرداخت و دانلود</a></b></font></p> </div> <p> برچسب ها : <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C.aspx">پروژه ساختار انرژی هسته ای</a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.aspx"> دانلود </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.aspx">پروژه </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C.aspx">انرژی هسته ای </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C.aspx">ساختار انرژی هسته ای </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82.aspx">دانلود پروژه رشته برق </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82.aspx">پروژه برای رشته برق </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82.aspx">ساختار انرژی هسته ای برای برق </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.aspx">دانلود پروژه </a> , <a href="http://fileyab.sidonline.ir/tag-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.aspx">دانلودپروژه</a> </p> text/html 2017-10-01T15:12:23+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin فایل اتوکد پلان معماری کامل قابل ویرایش http://atlanshop.mihanblog.com/post/323 <div class="lstLinkBox"><ul><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-2-proje-sakhtare-enerjie-hastei.aspx" target="_blank">پروژه ساختار انرژی هسته ای</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-3-asaar-va-asare-feqhi-va-hoqoqie-aan.aspx" target="_blank">اعسار و آثار فقهی و حقوقی آن</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-4-civil-questions.aspx" target="_blank">دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری اول )</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-18-Wireless-Networks--Security-in-WiMAX-Networks-WiMA.aspx" target="_blank">پروژه شبکه های وایرلس- شبکه های وایمکس و امنیت در شبکه های وایمکس</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-20-civil-questions-series-2.aspx" target="_blank">دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری دوم )با جواب</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-28-civil-questions-series-3.aspx" target="_blank">دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری سوم)با جواب</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-29-civil-questions-series-4.aspx" target="_blank">دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری چهارم )با جواب</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-30-civil-questions-series-5.aspx" target="_blank">دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری پنجم )</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-31-civil-questions-series-6.aspx" target="_blank">دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری ششم)با جواب</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-32-civil-questions-series-7.aspx" target="_blank">دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری هفتم )</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-33-Organizational-vitality.aspx" target="_blank">مقاله نشاط سازمانی</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-34-The-design-of-drainage-networks.aspx" target="_blank">پروژه درس طراحی سیستم‌های زهكشی</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-35-Crop-wat.aspx" target="_blank">آشنائی با نرم افزار Crop wat</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-36-Sealing-and-containment-methods-that.aspx" target="_blank">سیل و روشهای مهار آن (با تاکید بر سیلبند)</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-41-Identification-of-petrophysical-rock-types-with-us.aspx" target="_blank">مقاله تعیین گروههای سنگی پتروفیزیکی با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی و روش تحل...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-42-Identification-of-petrophysical-rock-types-with-us.aspx" target="_blank">مقاله تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی با استفاده از تکنیک آنالیز خوشه ای</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-43-Identification-of-petrophysical-rock-types-with-us.aspx" target="_blank">مقاله تعیین گروههای سنگی پتروفیزیکی با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-47-soale-phd-Epidemiology.aspx" target="_blank">سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اپیدمیولوژی 91-92</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-48-soale-phd-Medical-Ethics.aspx" target="_blank">سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اخلاق پزشکی 91-92</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-49-soale-phd-Prosthetics.aspx" target="_blank">سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اعضای مصنوعی 91-92</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-50-soale-phd-Health-Economics.aspx" target="_blank">سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اقتصاد سلامت 91-92</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-51-arshad-Arabic-Literature-91.aspx" target="_blank">ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته ادبیات عرب</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-52-arshad-Sciences-of-Quran-and-Hadith-91.aspx" target="_blank">ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته علوم قرآن و حدیث</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-53-Legal-nature-of-copyright.aspx" target="_blank">ماهیت حقوقی حق تألیف</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-54-arshad-Jurisprudence-and-Islamic-theology-91.aspx" target="_blank">ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-60-Powerpoint-Simulation-of-fuzzy-power-system-stabil.aspx" target="_blank">پاورپوینت شبیه سازی پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-65-Interprofessional-education-in-primary-care-for.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-66-aging-functional-capacity-and-eccentric-exercise-t.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله پیری ، ظرفیت عملکردی وآموزش تمرین برونگرا</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-67-Islamic-society-in-guiding-the-behavior-of-Islamic.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیم...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-68-Ancylostoma-caninum.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله آنکیلوستوما کانینوم</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-70-Article-translated-in-response-to-immunization-wit.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله ceylanicum Ancylostoma : ایمن سازی با عصاره محلول کرم و واکنش به منظ...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-73-Robust-tuning-PSS-controller-to-enhance-power-syst.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله تنظیم مقاوم کنترل کننده PSS به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-75-Islamic-financing-for-SME-development-in-a-develop.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها در یک کشور در حال توسعه</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-76-Alktrvkatalytyk-oxidation-of-some-carbohydrates-by.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدراتها توسط پلی (1-نافتیلامین...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-79-Introduction-to-Windows-2008-service.aspx" target="_blank">پروژه معرفی سرویس های ویندوز 2008</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-80-Rumor-Inventory-OrganiOrganizational-and-tabloid-r.aspx" target="_blank">پرسشنامه شایعه سازمانی و شایعه پردازی</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-82-arshad-Theology-philosophy-and-theology-91.aspx" target="_blank">ارشد رشته الهیات فلسفه و كلام اسلامی سال 90-91 نوبت دوم</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-85-arshad-Mathematical-Statistics-91.aspx" target="_blank">ارشد رشته آمار - آمار ریاضی سال 90-91 نوبت دوم</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-86-Batch-emulsion-polymerization-of-vinyl-chloride.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید : کاربرد طرح آزمایشی به منظو...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-87-arshad-mba-91.aspx" target="_blank">ارشد رشته ام-بی-ای سال 90-91 نوبت دوم</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-88-arshad-Persian-91.aspx" target="_blank">ارشد رشته آموزش زبان فارسی سال 90-91 نوبت دوم</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-89-Detection-of-voltage-instability-in-power-systems.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-90-A-backward-sweep-method-for-solving-the-load-flow.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-91-Pseudodifferential-classAB-amplifier-based-on-CMOS.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-92-A-combined-gate-replacement-and-input-vector-contr.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله یک روش کنترل بردار ورودی و جایگزینی گیت ترکیب شده، برای کاهش جریان ن...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-93-Shortterm-price-forecasting-based-on-waveletELM-mi.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله پیشبینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-94-One-way-to-check-the-details-of-Renewable-Energy-i.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله یک روش برای بررسی اطلاعات مربوط به انرژی های نو در اتحادیه اروپا</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-95-A-new-method-for-the-determination-of-the-fundamen.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله یک روش تازه و بنیادین برای تعیین پارامترهای مدار سیم پیچی میدان و سی...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-96-A-singlephase-voltage-sag-generator-for-testing-of.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله یک ژنراتور sag ولتاژ تکفاز جهت تست تجهیزات الکتریکی</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-97-Spectrum-use--maxed-asymmetric-optical-parametric.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله طیف بهره-اشباع شده ی نامتقارن در تقویت کننده های پارامتریک فیبر نوری</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-98-Switching-times-for-switching-auxiliary-carrier-Tl.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس،با روش کاشت پز...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-99-Design-of-power-system-stabilizer-using-local-and.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-101-Dynamic-Stability-Enhancement-of-Power-System-usin.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم ...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-102-Power-System-Stabilizer-Design-Using-Local-and-Glo.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-103-Optimal-Capacitor-Placement-and-Sizing-in-Unbalanc.aspx" target="_blank">ترجمه مقاله قرار دادن خازن بهینه و اندازه در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی ه...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-104-arshad-Art-Research-91.aspx" target="_blank">ارشد رشته پژوهش هنر سال 90-91 نوبت دوم</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-105-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری ساختمان آپارتمان با مبلمان کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-106-arshad-Islamic-Iranian-history-91.aspx" target="_blank">ارشد رشته تاریخ تاریخ ایران دوره اسلامی سال 90-91 نوبت دوم</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-107-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A.aspx" target="_blank">فایل اتوکد مدل سه بعدی ساختمان آپارتمان قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-108-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84.aspx" target="_blank">پروژه کامل اتوکد مدل سه بعدی ساختمان آپارتمان قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-109-arshad-Physical-Education-Sport-Management-91.aspx" target="_blank">ارشد رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 90-91 نوبت دوم</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-110-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%A7.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی با مبلمان کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-111-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%A7.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی با مبلمان کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-112-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%A7.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم ساختمان ویلایی با مبلمان کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-113-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما معماری ساختمان ویلایی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-114-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش معماری ساختمان ویلایی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-115-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما معماری ساختمان ویلایی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-116-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما معماری ساختمان ویلایی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-117-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%8A%D8%A8-%D8%AF.aspx" target="_blank">پروژه کامل اتوکد ساختمان ویلایی مدرن روی سطح شیب دار قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-118-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما معماری ساختمان ویلایی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-119-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%A7.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی با مبلمان کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-120-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش معماری ساختمان ویلایی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-121-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما معماری ساختمان ویلایی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-122-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش معماری ساختمان ویلایی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-123-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما معماری ساختمان ویلایی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-124-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%A7.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی با مبلمان کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-125-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-5-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما معماری آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-126-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما معماری ساختمان ویلایی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-127-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-5-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش معماری آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل رد شده از پله قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-128-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-10-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A--5-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87.aspx" target="_blank">پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 10 واحدی , 5 طبقه , هرطبقه 2 واحد قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-129-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%BE-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات مجتمع مسکونی با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-130-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%BE-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات مجتمع مسکونی با مبلمان کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-131-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین مجتمع مسکونی با مبلمان کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-132-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری سایت پلان مجتمع مسکونی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-133-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف مجتمع مسکونی با مبلمان کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-134-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-5-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما معماری آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-135-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری بام مجتمع مسکونی با شیب بندی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-136-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%8A%D8%A8-%D8%AF.aspx" target="_blank">پروژه کامل اتوکد ساختمان ویلایی مدرن روی سطح شیب دار قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-137-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%81-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مدرن با مبلمان و اندازه گذاری کامل قاب...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-138-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A-3-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%8A.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان بام آپارتمان یک واحدی 3 طبقه با شیب بندی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-139-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مدرن با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-140-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-3-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما معماری آپارتمان مدرن 3 طبقه کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-141-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-3-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما معماری آپارتمان مدرن 3 طبقه کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-142-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان یک واحدی 3 طبقه با مبلمان کامل قابل ویر...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-143-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم آپارتمان مدرن با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-144-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86--3-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87--%D8%AF%D8%A7%D8%B1.aspx" target="_blank">پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی مدرن , 3 طبقه , دارای نما و برش قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-145-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%BE-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان یک واحدی 3 طبقه با مبلمان کامل قابل وی...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-146-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-3-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش معماری آپارتمان مدرن 3 طبقه کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-147-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%81-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان یک واحدی 3 طبقه با مبلمان کامل قابل وی...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-148-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A-3-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما آپارتمان یک واحدی 3 طبقه کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-149-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A-3-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش آپارتمان یک واحدی 3 طبقه رد شده از پله کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-150-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A--3-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87.aspx" target="_blank">پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 1 واحدی , 3 طبقه , دارای نما و برش قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-151-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A-3-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش آپارتمان یک واحدی 3 طبقه کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-152-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A-3-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84.aspx" target="_blank">فایل اتوکد سایت پلان آپارتمان یک واحدی 3 طبقه کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-153-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%BE-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مدرن با مبلمان و اندازه گذاری کامل قاب...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-154-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D9%88.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی دوبلکس قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-155-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A8.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی دوبلکس قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-156-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش ساختمان ویلایی دوبلکس قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-157-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش ساختمان ویلایی دوبلکس قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-158-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%8A%DA%A9.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی یک طبقه قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-159-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%8A%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش ساختمان ویلایی یک طبقه قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-160-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%8A%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما ساختمان ویلایی یک طبقه قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-161-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما ساختمان ویلایی دوبلکس قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-162-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%8A%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش ساختمان ویلایی یک طبقه قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-163-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%8A%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش ساختمان ویلایی یک طبقه قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-164-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%8A%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما ساختمان ویلایی یک طبقه قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-165-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%8A%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش ساختمان ویلایی یک طبقه قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-166-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%8A%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87--%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%A7.aspx" target="_blank">پروژه کامل اتوکد ساختمان ویلایی یک طبقه , دارای نما و برش قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-167-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%DA%A9%D8%B3--%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%A7.aspx" target="_blank">پروژه کامل اتوکد ساختمان ویلایی دوبلکس , دارای نما و برش قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-168-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-2.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-169-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-2-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش ساختمان مسکونی 2 طبقه کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-170-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-2-%D8%B7.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-171-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-2-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد برش ساختمان مسکونی 2 طبقه کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-172-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-2-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 2 طبقه کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-173-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-2-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1.aspx" target="_blank">فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 2 طبقه کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-174-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-2-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%A8-%D8%A8.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان بام ساختمان مسکونی 2 طبقه با شیب بندی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-175-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-2-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87--%D8%AF%D8%A7.aspx" target="_blank">پروژه کامل اتوکد ساختمان ساختمان مسکونی 2 طبقه , دارای نما و برش قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-176-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساخمان با مبلمان کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-177-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان بام ساخمان با شیب بندی کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-178-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A7.aspx" target="_blank">پروژه کامل اتوکد پلان های معماری ساختمان مسکونی قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-179-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx" target="_blank">فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساخمان با مبلمان کامل قابل ویرایش</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-180-arshad-Sociology-91.aspx" target="_blank">ارشد رشته جامعه شناسی سال 90-91 نوبت دوم</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-182-Foreign-intervention-in-Syria-from-the-perspective.aspx" target="_blank">مداخله کشورهای خارجی در سوریه از دیدگاه حقوق بین الملل</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-183-Structural-retrofitting.aspx" target="_blank">نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-184-Legal-nature.aspx" target="_blank">مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-185-Legal-review-Dyat-and-damage-caused-by-physical-da.aspx" target="_blank">بررسی حقوقی دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-186-The-relationship-inservice-training-with-lifelong.aspx" target="_blank">پروپوزال رابطه آموزش های ضمن خدمت با یادگیری مادام العمر معلمان</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-187-Effects-of-entrepreneurship-and-Marketing-Capabili.aspx" target="_blank">مقاله پژوهشی آماده پذیرش-تأثیر کارآفرینی و قابلیت بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدا...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-189-Investigate-the-relationship-between-parenting-sty.aspx" target="_blank">پروپوزال بررسی رابطه‌ی شیوه های فرزند پروری و شخصیت با گرایش به اعتیاد</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-190-Farmers-attitude-to-application-of-information-tec.aspx" target="_blank">بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه مور...</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-191-Investigate-the-legal-of-Adoption-in-Iran.aspx" target="_blank">پروپوزال بررسی حقوقی فرزند خواندگی در ایران</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-192-Investigate-the-nature-and-effect-of-legal-of-elec.aspx" target="_blank">بررسی ماهیت وآثار حقوقی امضاهای الکترونیکی</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-193-Investigate-of-relationship-between-personality-ty.aspx" target="_blank">پروپوزال بررسی رابطه تیپ های شخصیتی با رضایت مندی شغلی بین كاركنان شهر ایلام</a></li><li><a href="http://fileyab.sidonline.ir/product-194-khatam.aspx" target="_blank">مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت</a></li></ul></div> text/html 2017-08-07T13:15:53+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin اموزش رسم الگوی اساس بالاتنه متریک http://atlanshop.mihanblog.com/post/320 برچسب‌ها: آموزش, آموزش خیاطی, بالاتنه, خیاطی, الگوی اساس بالاتنه<br><br><br><span class="text4"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';" lang="FA"><br><br>کادری رسم میکنیم به عرض (یک دوم دور سینه)+3<br><br>از سمت چپ کادر ( یک پنجم دور گردن)-2/0 میلیمتر را برای پهنای یقه پشت داخل شده و 5/1 سانت برای گودی پایین میرویم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله ( و یا با خطی منحنی ) به یکدیگر وصل میکنیم<br><br>(یک پنجم گودی حلقه آستین)-7/0 میلیمتر برای شیبی شانه پشت را از گودی گردن پایین می آییم<br><br>از گودی گردن به مقدار: گودی حلقه آستین+5/0 تا 5/1 سانت (بسته به سایز) پایین آمده و خط سینه را رسم میکنیم<br><br>از گودی گردن قد بالاتنه جلو را پایین آمده و خط کمر را رسم میکنیم<br><br>از خط کمر به اندازه بلندی باسن (از قد کمر تا برجستگی باسن =22 سانت) پایین آمده و خط باسن بزرگ را رسم میکنیم</span></span> <p><span class="text4"><a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8209881368/1.jpg" alt="" width="388" height="364"></a></span></p> <p><br></p> <h1><font size="2" color="#FF0000"><a title="" href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" rel="bookmark">سفارش آموزش خیاطی توسط خانم عمرانی - جدید و کامل - 17دی وی دی +دانلود کتاب - اورجینال</a></font></h1> text/html 2017-01-17T05:02:18+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin اموزش الگوی پاترون تیپ http://atlanshop.mihanblog.com/post/319 <div align="center"><font class="text4"> <font face="Mihan-Iransans"> <font color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: small;">از این الگو برای لباسهای کاملا چسب و اندامی به ویژه لباس عروس استفاده میشود</span></b></font></font></font><font color="#000099"><br><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: small;">برای افراد خیلی چاق توصیه نمیشود</span></b></font></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: small;">از سرشانه پشت و جلو 1سانت کم کنید</span></b></font></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: small;">حلقه ی جلو و پشت را 1تا 2 سانت بالا میبریم (تنگ تر میکنیم)</span></b></font></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: small;">حلقه ی آستین جلو و پشت را 0.1 میلیمترگودتر میکنیم</span></b></font></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: small;">از خط پهلوی جلو و پشت 1تا 1.5 سانت کم میکنیم</span></b></font></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: small;">از وسط جلو هم 0.5 سانت لقی یقه میگیریم که به پایین لباس صفر میشود</span></b></font></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: small;">سجاف: در جلو از انتهای یقه 4سانت پایین آمده و از حلقه نیز 4سانت پایین می آییم و سجاف را طراحی می کنیم .در پشت نیز از گودی یقه 8 سانت و از حلقه 4سانت پایین آمده و سجاف پشت را طراحی میکنیم</span> </b></font></font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: small;">(شکل زیر پاترون تیپ با برش راسته است)</span></b></font></p></font></font></div><br><font class="text4"><p><span style="font-size: small;">تصویر زیر الگوی پاترون تیپ به همراه سجافهای پشت و جلو است</span></p></font><font class="text4"><p><br><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;"></span></font></p><p><br><a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8220965734/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%BE.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="374" hspace="0" vspace="0" width="336"></a></p><p><br></p><p> </p></font> <h1 align="center"><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><a title="" href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" rel="bookmark">آموزش خیاطی توسط خانم عمرانی - جدید و کامل - 17دی وی دی +دانلود کتاب - اورجینال</a></span></font></h1><font class="text4"><p><font class="text4"><font color="#CC0000">برچسب ها :</font> <span class="text4">آموزش خیاطی</span>، <span class="text4">پاترون تیپ</span>، <span class="text4">بالاتنه به روش متریک</span>، </font><font class="text4"><font class="text4"> <span class="text4">آموزش خیاطی</span>، <span class="text4">پاترون تیپ</span>، <span class="text4">بالاتنه به روش متریک</span>، </font></font> آموزش رایگان خیاطی , آموزش خیاطی آسان , آموزش ابتدایی خیاطی , آموزش خیاطی حرفه ای,پارس بلاگ<br><a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title=""></a></p></font> text/html 2017-01-05T09:24:11+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin خرید فوری آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال http://atlanshop.mihanblog.com/post/318 <b>آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال</b> <p align="center"> <img id="aks" src="http://www.bziran.com/ppicads/1483212788.jpg" title="آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال" alt="آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال"></p> <p align="right">دسته <a href="http://www.bziran.com/cat.php?id=1&amp;AdsID=42117&amp;ads_type=&amp;percent="><b>نرم افزار آموزشی </b></a> زیردسته <a href="http://www.bziran.com/subcat.php?zid=3&amp;id=1&amp;AdsID=42117&amp;ads_type=&amp;percent="> <b>بانوان</b></a></p> <p align="justify"> آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی <br> <br> شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم <br> <br> در این بخش محصول آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی ارائه شده است<br> <br> جهت سفارش آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی بعد از مطالعه کامل توضیحات این کالا ، لطفا فرم سفارش کالا را که در انتهای توضیحات درج شده پر کنید. ارسال به صورت پستی خواهد بود و با پست سفارشی ارسال می شود و حدود 2 الی 4 طول می کشد تا کالا را دریافت کنید. هزینه کالا را موقع تحویل به مامور پست پرداخت کنید. لذا موقع سفارش نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نیست .<br> <br> اگر هم سوالی یا نظری در مورد آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی دارید می توانید در انتهای فرم <br> سفارش و در قسمت پیغام درج کنید<br> <br> یک نکته : آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی دارای گارانتی مرجوعی و گارانتی تعویض رایگان است که در فاکتور ارسالی نیز این مورد درج شده است<br> <br> به پاس احترام و اطمینان دادن به خریداران محترم ، این کالا دارای 15 روز گارانتی رضایت مشتری می باشد و در صورت عدم رضایت شما ، کالا تعویض یا کل وجه پرداختی به شما عودت داده خواهد شد.<br> <br> توضیحات آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی به شرح زیر است<br> <br> <br> <br><img id="aks" src="http://www.bziran.com/ppicads_more/21483212788.jpg"><br><br> <br> <br> <br> آموزش بافتنی دو میل<br> آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی<br> آموزش تصویری بافتنی با دو میل - اورجینال<br> -<br> آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری توسط مربیان برتر بافتنی ایران<br> .<br> -<br> این مجموعه آموزشی شامل موارد زیر است<br> معرفی کامواها<br> آموزش شروع کردن بافت<br> آموزش سر انداختن<br> آموزش دو لا بافی<br> آموزش کشبافت معمولی<br> آموزش بافت پیچ<br> آموزش کشبافت پیچ<br> آموزش بافت پیچ در پیچ<br> آموزش بافت ابری<br> آموزش بافت کور کردن<br> آموزش بافت گیس<br> آموزش کشبافت دوتایی<br> آموزش کشبافت فانتزی1<br> آموزش کشبافت فانتزی2<br> آموزش کشبافت فانتزی3<br> آموزش بافت تیغ ماهی 1<br> آموزش بافت تیغ ماهی 2<br> آموزش بافت تیغ ماهی 3<br> آموزش بافت مدادی<br> آموزش بافت لوزی 1<br> آموزش بافت لوزی2<br> آموزش بافت پفکی<br> آموزش بافت نخودی<br> آموزش بافت باد بزنی<br> آموزش بافت انواع کلاه<br> آموزش بافت کلاه پنج پر<br> آموزش بافت کلاه بره<br> آموزش بافت کلاه از یک طرف<br> آموزش بافت کلاه نوزادی<br> آموزش بافت شال دال بری<br> آموزش بافت شال پیله ای<br> آموزش بافت جودانه<br> آموزش بافت دانه برنجی<br> آموزش بافت خزه ای<br> آموزش بافت ذرتی<br> آموزش بافت چند رنگ<br> آموزش بافت حاشیه وجا دکمه<br> آموزش بافت زیر حلقه پشت<br> آموزش بافت زیر حلقه جلو<br> آموزش بافت یقه گرد باز<br> آموزش بافت یقه گرد 3 سانتی<br> آموزش بافت یقه سجافدار ( دخترانه وپسرانه )<br> آموزش بافت آموزش حلقه بالا تنه وآستین<br> آموزش بافت آستین افتاده<br> آموزش بافت آستین معمولی<br> آموزش بافت آستین کوتاه<br> آموزش بافت آستین سجاف سر خود<br> آموزش شروع کردن<br> آموزش بافت گل رز<br> آموزش بافت لبه ژور<br> آموزش بافت ژور ساده<br> آموزش بافت برگ<br> آموزش بافت روی کار<br> آموزش بافت پر طاووسی 1<br> آموزش بافت پر طاووسی 2<br> آموزش بافت یقه 7<br> آموزش بافت سجاف سرخود 1<br> آموزش بافت سجاف سرخود 1<br> آموزش بافت کت کلاه<br> آموزش بافت جیب<br> آموزش بافت کت<br> آموزش بافت شلوار<br> آموزش بافت نوری ژور<br> آموزش بافت ژور 7 و 8<br> آموزش بافت ژور ستونی<br> آموزش بافت شکلاتی<br> آموزش بافت خط کش<br> آموزش بافت دامن ها<br> آموزش بافت دامن پلیسه<br> آموزش بافت یقه آرشال<br> آموزش بافت خشتی<br> آموزش بافت آستین دگلان<br> آموزش بافت گوشواره ای<br> آموزش بافت اشکی<br> آموزش بافت باران<br> آموزش بافت صدفی<br> آموزش بافت سارافون<br> آموزش بافت لباس پشت گردنی<br> آموزش بافت نوزادی سر همی<br> آموزش بافت آستین به آستین<br> آموزش بافت پانچو<br> آموزش بافت شنل<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری توسط مربیان برتر بافتنی ایران<br> <br> کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض رایگان است<br> <br> سایت این فروشگاه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است.<br> <br> ش.م:978-964-155-187-4 </p> <p>فروشنده: <font color="#C20368">نوین تحصیل</font></p> <p>قیمت: <font color="#C20368">25,000</font> تومان</p> <p align="justify"><font color="#008000">روش خرید:</font> برای خرید آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.</p><br> <p align="center"><a title="آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال" href="http://www.bziran.com/add2card.php?vendors=41250002&amp;id=6362&amp;AdsID=42117&amp;ads_type=&amp;percent=" target="_blank"> <img src="http://www.bziran.com/images/shop.gif" title="خرید ایران مارکت سنتر" alt="خرید آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال"></a></p><br> <a href="http://www.bziran.com/vendor_products.php?id=41250002&amp;AdsID=42117&amp;ads_type=&amp;percent=" target="_blank"> </a> text/html 2016-06-19T19:24:21+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin اموزش رسم الگوی گره روی کمر (نوع دوم) http://atlanshop.mihanblog.com/post/317 <br><br><br><br><br>با سلام<br><br>کاربران محترم سایت پارس بلاگ برای امروز اموزش گره روی کمر (نوع دوم) را براتون میذارم امیدوارم استفاده ی لازم را ببرین برای یادگیری بهتر خیاطی شما عزیزان میتونید از سی دی اموزشی خانم مریم عمرانی که بزرگترین استاد خیاطی ایران می باشند استفاده کنید و&nbsp; براحتی با توجه به اموزش های ایشون هنر خیاطی را در منزل خود&nbsp; بیاموزید برای استفاده ی&nbsp; این محصول اموزشی لینک زیر را کلیک کنید .&nbsp; <br><br> <h1><font color="#660000" size="2"><a title="" href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" rel="bookmark">آموزش خیاطی توسط خانم عمرانی - جدید و کامل - 17دی وی دی +دانلود کتاب - اورجینال</a></font></h1><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8247334900/%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%85%D8%B12.jpg" alt="" height="329" width="521"> <p>&nbsp;</p> <p>ساسون زیر سینه در الگوی جلو حذف و به وسط جلو منتقل میشه</p> <p>سپس از نقطه ی جدید در وسط جلو روی خط کمر 2سانت خارج میشیم و نقطه ی A مینامیم</p> <p>از نقطه ی A به صورت هلالی به نقاط D و C وصل میکنیم</p> <p>سپس A , B را قیچی کرده و تکه ی A,B,C را از بالاتنه جدا میکنیم</p> <p>خطوط نقطه چین برای اوازمان دادن میباشند</p> <p>در تکه های جدا شده، از نقطه ی A دو خط نقطه چین را قیچی کرده و از 16 تا 20 سانت اوازمان میدهیم</p> <p>قسمت پایین را هم به همین ترتیب اوازمان داده و دو تکه را مطابق شکل بهم وصل میکنیم</p><p>گره روی کمر (نوع دوم)</p><p><br></p> text/html 2016-06-18T18:25:52+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin اموزش رسم الگوی بالاتنه ی اندامی بدون ساسون و برش http://atlanshop.mihanblog.com/post/315 با سلام<br><br>کاربران محترم سایت پارس بلاگ برای امروز اموزش رسم الگوی بالاتنه ی اندامی بدون ساسون و برش را براتون میذارم امیدوارم استفاده ی لازم را ببرین برای یادگیری بهتر خیاطی شما عزیزان میتونید از سی دی اموزشی خانم مریم عمرانی که بزرگترین استاد خیاطی ایران می باشند استفاده کنید و&nbsp; براحتی با توجه به اموزش های ایشون هنر خیاطی را در منزل خود&nbsp; بیاموزید برای استفاده ی&nbsp; این محصول اموزشی لینک زیر را کلیک کنید .&nbsp; <br><br> <h1><font color="#660000" size="2"><a title="" href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" rel="bookmark">آموزش خیاطی توسط خانم عمرانی - جدید و کامل - 17دی وی دی +دانلود کتاب - اورجینال</a></font></h1> <p><br></p> <p>درس امروز برای مانتوهای کتی طرح تُرک مناسبه که هیچ ساسون و برشی دارن و قبلا دوستان خواسته بودن منتهی فرصت نشده بود براتون بذارمش و اینکه خواستم اول خودم امتحانش کنم بعد برای شما عزیزان بذارم</p> <p>مثل همیشه الگوی اولیه رو میکشیم و قدشو تا جایی که میخوایم بلند میکنیم</p><p>الگوی بالاتنه ی اندامی بدون ساسون و برش</p><p><br></p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">برای الگوی اصلاح شده ی متریک به اینجا مراجعه کنید</span></strong></p> <p>تغییرات خاصی مثل ساسون جلوی یقه رو برای این مانتوهای کتی اعمال نمیکنیم.ضمنا اگه میخواید بدون دگمه باشه یا دگمه مخفی بخوره ، رویهمگرد هم براش در نظر نمیگیریم.فقط اندازه ی کارور پشت و 1سانت اضافه میکنیم و اندازه ی کل کادرو هم نصف دور سینه +4 یا 5 بگیرید که جا داشته باشید برای لباسی که زیر مانتو دارید</p> <p>و نکته ی مهم برای مانتو و کت هم اینکه چون نمیخوایم قسمت سینه به صورت برجسته روی لباس دیده بشه باید ساسون سرشانه رو نصف در نظر بگیریم!</p> <p>بعد از اتمام الگوی اولیه، از زیر بغل5سانت پایین میایم و خطی رسم میکنیم تا نوک سینه</p> <p>این خط و قیچی میکنیم (ساسون کنفرماسیون یا ساسون زیر بغل)</p> <p>اول ساسون سرشانه رو میبندیم</p> <p><img src="http://s6.picofile.com/file/8252113742/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B9_%DB%B2%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B4%DB%B1_22.jpg" alt="" height="800" width="473"></p> <p>بعد روی خط کمر، از قسمت پهلو خطو قیچی میکنیم تا اول ساسون</p> <p>ساسون زیر سینه رو هم روی الگو میبندیم</p> <p>در این صورت قسمت پهلوی الگو دو قسمت بالا و پایینش رویهم میاد و برای رفع کیس پایین الگو هم از پایین خط ساسون و تا اولِ نقطه ی انتهای ساسون قیچی میزنیم</p> <p><img src="http://s7.picofile.com/file/8252113750/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B9_%DB%B2%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B4%DB%B1_22.jpg" alt="" height="800" width="521"></p> <p>خط کمر و اندازه میگیریم و خط باسن و هم قبل از تغییر اندازه میگیریم</p> <p>خط کمر و اول صاف میکنیم و مقایسه میکنیم با اندازه ی قبل از تغییر که کم نشده باشه</p> <p>از پایین هم روی خط باسن، از وسط جلو به اندازه ی اول خط باسن داخل شده و علامت میزنیم</p> <p>به این صورت یه بخشی از الگوی قبلی دور ریز میشه</p> <p>حالا اندازه ی کمر تا ساسون کنفرماسیون رو روی پهلو اندازه میزنیم و از خط کمر بالا میایم و ساسون جدید و هم رسم میکنیم</p> <p><img src="http://s6.picofile.com/file/8252113776/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B9_%DB%B2%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B2%DB%B6_22.jpg" alt="" height="683" width="514"></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://s6.picofile.com/file/8252113792/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B9_%DB%B2%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B3%DB%B6_1_22.jpg" alt="" height="614" width="486"></p> <p>خطوط جدید و قیچی میزنیم و الگوی ما آماده است</p> <p><img src="http://s6.picofile.com/file/8252113668/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B9_%DB%B2%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B4_22.jpg" alt=""></p> <p>الگوی پشت رو هم به همین ترتیب آماده میکنیم با این تفاوت که در الگوی پشت دیگه زیر بغل و ساسون نداریم و بعد از بستن ساسون لقی از حلقه آستین ، یه مقداری کیس میشه که الگو رو صاف میکنیم تا جایی که ممکنه</p> <p>حتما حتما 4سانت جای درز اضافه برای همه ی لباسها در نظر بگیرید مخصوصا مانتو و کت</p><br> text/html 2016-06-17T16:12:17+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin اموزش رسم الگوی گره روی کمر http://atlanshop.mihanblog.com/post/313 گره روی کمر<br><br>با سلام<br><br>کاربران محترم سایت پارس بلاگ برای امروز اموزش رسم الگوی گره روی کمر را براتون میذارم امیدوارم استفاده ی لازم را ببرین برای یادگیری بهتر خیاطی شما عزیزان میتونید از سی دی اموزشی خانم مریم عمرانی که بزرگترین استاد خیاطی ایران می باشند استفاده کنید و&nbsp; براحتی با توجه به اموزش های ایشون هنر خیاطی را در منزل خود&nbsp; بیاموزید برای استفاده ی&nbsp; این محصول اموزشی لینک زیر را کلیک کنید .&nbsp; <br><br> <h1><font color="#660000" size="2"><a title="" href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" rel="bookmark">آموزش خیاطی توسط خانم عمرانی - جدید و کامل - 17دی وی دی +دانلود کتاب - اورجینال</a></font></h1><br><br>این گره بهتره روی پارچه ی ریون یا حریر انجام بشه و بهترین گزینه هم ریون هست <p>چون تقریبا بالای شکم میافته خیلی مورد استقبال نیست مگر برای مدلهای خاص و به افرادی هم که شکم برجسته دارن اصلا توصیه نمیشه</p> <p>در الگوی جلو، روی خط کمر از پهلو به طرف وسط جلو قیچی میکنیم (خط آبی رنگ) و قسمت پایین الگو چرخیده و با زاویه ی 90 درجه باز میشود (به شماره ها در الگو دقت کنید)</p> <p>از سرشانه (شماره 1) خطی وصل میکنیم به شماره 6 ( خط قرمز)</p> <p><img src="http://s7.picofile.com/file/8247157292/%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%85%D8%B1_copy.jpg" alt="" height="400" width="373"></p> <p>2عدد از این الگو برش میزنیم و برای دوخت، شماره ی 5 و 4 تا نزدیک 3و 2 دوخته میشوند و فقط 2-3سانت باز میگذاریم تا سمت مقابل را از بین آن عبور دهیم.سپس طرف دیگر را هم به همین شکل میدوزیم.به این صورت جلو کامل میشود</p> <p>الگوی پشت ساده است</p> text/html 2016-04-04T03:19:25+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin اموزش الگوی سارافون یقه خشت http://atlanshop.mihanblog.com/post/312 <a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title="آموزش خیاطی توسط خانم عمرانی - جدید و کامل - 17دی وی دی +دانلود کتاب - اورجینال"><img src="http://s4.picofile.com/file/8173110492/artro_ir_431_1.jpg" alt="" height="299" width="285"></a><br><br><h1><a title="" href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" rel="bookmark">آموزش خیاطی توسط خانم عمرانی</a></h1><br> <p>این سارافون اگه از یه پارچه ی کشی مثل تیار کش یا تریکوهای نسبتا ضخیم باشه بهتره ولی میتونید از پارچه های معمولیم استفاده کنید.در صورتی که غیر کشی استفاده کردین جلو و پشت برش عصایی رو پیاده کنید<br>این مدل مورد خاصی نداره ولی چون ایده ی قشنگی بود گذاشتمش<br>اگه برای بچه ها استفاده میکتید که خیلی راحته و بالا رو صاف برش میزنید و حدود 5سانت بالا رو دولا دوباره برش زده و بهش میدوزین و از پشت سردوز میزنید.طوری که بالاش دولای بسته باشه .بعد هم 2تا بند جداگانه به صورت دولا میبرید و بهش میدوزین.اول جلو رو کامل میدوزیم و پشتم کامل میدوزیم بعد بهم وصل میکنیم و بندها رو میزنیم<br>بندها پهن برش زده میشن .حداقل 4سانت پهنا (بسته به جسه ی فرد مورد نظر) یا اینکه میتونید الگو رو بکشید و روش طبق آموزشی که قبلا برای سارافون دادم طراحی کنید.از انتهای سرشونه ها 1تا 1.5سانت کم میکنیم و از ما بقیش 4سانت میریم به سمت حلقه گردن و خط صافی میکشیم به پایین و یقه خشتی طراحی میکنیم.ساسونهای لقی حتما بگیرین مخصوصا اگه پارچه کشی هست 2تا 1.5سانتی از ش لقی بگیرین که جمعا میشه 3سانت اگه زیاد کش میاورد بیشتر بگیرین<br>زوایای یقه رو گرد میکنیم و از خط دکلته 5سانت حدودا میایم پایین و اینطوری قسمت بندها و اون 5سانت از مابقی لباس جدا میشن.سجاف دکلته ها رو میدوزیم بهش و بعد وصلش میکنیم به لباس<br>روش اول ساده تره و سریع تر دوخته میشه<br>دامن کاملا راسته است و فون یا گشاد نمیشه.برای چینهای پایین هم مستطیلهایی حدود 2.5برابر اندازه اصلی برش بزنید با پهنای 7.5 و 10سانتی و بعد از چین کش کردن بدوزین به پایین لباس.<br>قسمت سفید هم تور آماده است که 2برابر اندازه واقعی میگیرین و چینکش میکنیم و میدوزیم به دکلته و بندها و پشت<br>پاپیون هم دوتا مستطیل جداگانه با عرض یکسان ولی قد متفاوت برش میزنید و از پشت میدوزین فقط یه قسمت و ندوخته میذارین از وسط برای برگردوندنش و بعد از برگردوندنش و اتو زدن اونو با دست میدوزین<br>پایین چینهای دامنو هم با پایه لبتو بدوزینتا تمیزتر بشه<br>قدشو زیاد بلند نگیرین چون تنگه دامنش و راه رفتن باهاش مشکله<br>اگه میخواین به همین چسبی باشه و پارچه کشی نیست یا کشش کمه و به سختی تن میشه زیپ مخفی از پهلوی لباس بین درز کار کنید.از حلقه 5-6سانت میایم پایین و یه زیپ مخفی 20سانتی میدوزیم</p><h1><a title="" href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" rel="bookmark">آموزش خیاطی توسط خانم عمرانی</a></h1><p><br></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;"><strong><a style="color: #003366;" title="پارس بلاگ" href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target=""><img src="http://uupload.ir/files/alqt_site34.gif" alt="" height="181" width="384"></a></strong></span></span></span></p><p><br></p> text/html 2016-03-28T02:05:08+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin اموزش خیاطی http://atlanshop.mihanblog.com/post/311 <ul class="link-list list-post-list"><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3/">اموزش چند نوع مدل لباس‏&nbsp;<span>(۱۳۹۵/۰۱/۰۳)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C/">اموزش دوخت یقه قایقی‏&nbsp;<span>(۱۳۹۵/۰۱/۰۱)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-pdf/">دانلود رایگان فایل pdfاموزش های بالا تنه ودانلود فایل pdfلباس بانوان‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۲۴)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1/">کرم دور چشم خاویار با قیمت مناسب‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۲۰)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%BE-nose-up/">کوچک کننده بینی نوز آپ Nose Up فقط 10000تومان‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۸)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86/">اموزش انلاین پاترول تیپ ,بالا تنه بدون استین‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۷)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%AF%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%88-%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84/">اموزش انلاین یقه انگلیسی سر خود با دگمه دوبل و یقه ارشال‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۷)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7/">سفارش انلاین عینک تام فورد چیتا‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۶)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1/">اموزش انلاین الگوی دامن فون و پیلی دار‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۶)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C/">اموزش انلاین یقه بادبزنی‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۶)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3/">اموزش اسان و روان چند نوع مدل لباس‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۵)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C/">اموزش دوخت استری‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۵)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C/">اموزش اسان و روان دامن سند بادی‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۵)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C/">اموزش انلاین دامن فون و دامن کله قندی‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۴)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88/">عوامل موثر در رویش و زیبایی مو‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۳)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86/">انواع ماسک و نحوه ی استفاده مفید ان‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۳)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C/">اموزش دوخت لباس با بافت حصیری‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۳)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-2016/">مدل لباس کودکانه 2016‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۱)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D8%AA/">اموزش رسم و دوخت الگوی یقه خشت‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۰)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%B2%D9%87/">روش تهیه شیرینی دو رنگ خوشمزه مخصوص عید‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۰)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA/">اموزش رسم و دوخت یقه هفت‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۰)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%DB%8C%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%87/">اموزش رسم الگوی دامن یوک دار باپیلی معکوس , پلیسه‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۰)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B4%D9%84/">اموزش دوخت لباس یقه شل با دامن برش دار و اوزمان‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۱۰)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B7%D8%B9%D9%85/">طرز تهیه دسر توت فرنگی قلبی‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۰۹)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D9%88/">دستور اشپزی قیمه بوشهری و شکر پلو‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۰۹)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%B7%D8%A8%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">طبخ ماهی سالمون به روش اسیایی‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۰۹)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">اشپزی اسان سالاد سالامی ایتالیایی‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۰۹)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-15-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA1%D9%882/">آشپزی در 15 دقیقه{پارت1و2} - جدید و دارای گارانتی - اورجینال‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۰۹)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA/">صابون شتر مرغ, لایه بردار و جوان کننده پوست (نرم کننده،روشن کننده و ضدلک)شفاف کننده تضمینی رنگ پوست‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۰۹)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86/">چند نوع مدل دامن روز‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۱۲/۰۹)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3/">اموزش الگوی چند مدل لباس‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۰۹/۲۴)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C/">نکات اموزشی مهم خیاطی برای هنر اموز های خیاطی‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۰۹/۱۷)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C/">لیست اخرین اموزش های خیاطی‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۰۹/۰۸)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1/">اموزش سریع و اسان دوخت کت و دامن به روش مولر‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۰۹/۰۴)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/">آموزش بافتنی انواع مدل های جدید سال94‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۰۹/۰۳)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%DB%8C/">روشهای مختلف رسم الگوی دامن نیلوفری‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۰۸/۲۳)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C/">اموش دوخت چادر شالدار +دانلود کتاب خیاطی‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۰۷/۲۷)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C/">الگوی مانتو شالدار والگوی مانتوی زمستانی‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۰۷/۲۵)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/">اموزش لباس راحتی تابستانه دخترانه جدید ولباس بارداری راحت‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۰۷/۲۱)</span></a></li><li><a href="http://honarekhayati.tinysite.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88-%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87/">اموزش انلاین دوخت مانتو شیک دخترانه‏&nbsp;<span>(۱۳۹۴/۰۷/۰۷)</span></a></li></ul> text/html 2016-03-28T01:57:55+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin اموزش انتقال دادن ساسون در ژورنال,پارس بلاگ http://atlanshop.mihanblog.com/post/310 <span style="font-size: small;">برای دوختن </span><a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title="پارس بلاگ">انواع لباس مجلسی</a><span style="font-size: small;"> مهم ترین مورد انتقال </span><a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title="پارس بلاگ">ساسون</a><span style="font-size: small;"> سرشانه به نقاط مختلف الگو برای ایجاد تغییرات لازم میباشد.<br>به این صورت که با توجه به مدل مورد نظر، و قسمتی که قرار است اوازمان ایجاد شود یا برش بخورد </span><a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title="پارس بلاگ">ساسون </a><span style="font-size: small;">سرشانه را به آن نقطه منتقل میکنیم و بعد از قیچی زدن، </span><a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title="پارس بلاگ">ساسون</a><span style="font-size: small;"> سرشانه را میبندیم<br>انتهای کلیه ی این ساسونها به نوک سینه ختم میشود.همچنین میتوان نقطه ی نوک سینه را تا 2سانت به طرفین جا به جا کرد.<br>در تصویر زیر، </span><a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title="پارس بلاگ">الگو</a><span style="font-size: small;">ی وسط با رنگهای مختلف و هماهنگ با الگوهای اطراف این انتقال ساسونهارا نشان میدهد<br>البته این انتقال در اینجا ابتدایی و جزئی است و با توجه به مدلهایی که در درسهای آینده میبینید این انتقال ساسونها به کار میروند<br>غیر از این موارد اصلی مدلهایی هم هستند که به نقاط دیگر یا اشکال دیگری منتقل میشوند که در آینده خواهید دید</span> <p><a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title="پارس بلاگ"><img src="http://s5.picofile.com/file/8199731068/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86.jpg" alt="" height="427" width="392"></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title="پارس بلاگ"><img src="http://s5.picofile.com/file/8199732000/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86_1_.jpg" alt="" height="360" width="385"></a></p> <p>&nbsp;<br></p><div align="center"><span class="text4"><a target="_blank" href="http://banovanshop.takshop91.biz/in.php?ref=535&amp;id=1812"><img src="http://banovanshop.takshop91.biz/images/product_images_thumb/435767IMG_6517.jpg" border="0" height="119" width="168"></a></span><br><span class="text4"></span></div><span class="text4"><br></span><font color="#CC33CC"><b><a href="http://www.bziran.com/detail.php?vendors=41250015&amp;id=6078&amp;AdsID=42117&amp;ads_type=&amp;percent=&amp;name=%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%20%20-%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C">مرجع کامل مجموعه پرسشهای آزمونهای استخدامی ادارات و نهاد های دولتی +شهرداریها - جدید و دارای گارانتی</a><br><br><a href="http://www.bziran.com/detail.php?vendors=81020043&amp;id=284&amp;AdsID=42117&amp;ads_type=&amp;percent=&amp;name=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%208%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20/%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84">آموزش تصویری 8 شغل پردرآمد در خانه بدون سرمایه / اورجینال</a><br><br><a href="http://takshop92.mihanblog.com/post/210">چند مدل شیک ساعت دخترانه با قیمت فوق العاده پایین برای هدیه</a>&nbsp; <br><br><a href="http://takshop92.mihanblog.com/post/211">نمایش همه ی ساعت های شیک مردانه 95</a><br><br><a href="http://www.bziran.com/detail.php?vendors=41250030&amp;id=5062&amp;AdsID=42117&amp;ads_type=&amp;percent=&amp;name=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%20%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%20%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B5%D8%AF%D9%81%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF/%20%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%20-%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20-%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84">پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد/ لیبل دار اصل - جدید و کامل - اورجینال</a></b></font> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <p> </p><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p><br></p> text/html 2016-03-22T09:51:48+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin اموزش رسم الگوی مانتو با تکه های ترمه دوزی شده http://atlanshop.mihanblog.com/post/309 <a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title="پارس بلاگ"><img src="http://s4.picofile.com/file/8173091284/192f0040fc0ca7f59266a6f986c327eb3.jpg" alt="" height="275" width="239"></a> <p><br></p> text/html 2016-03-13T17:37:03+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin اموزش دانلود فایل پی دی اف ریون دوزی به همراه دانلود آموزشهای بالاتنه-فایل پی دی اف http://atlanshop.mihanblog.com/post/308 <span style="color: #ff0000;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8167420468/%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86.pdf.html" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium;">دانلود فایل پی دی اف ریون دوزی-کلیک کنید</span></strong></span></a><br><br></span><a href="http://s5.picofile.com/file/8152632084/bala_tane.pdf.html" target="_blank"><span style="color: #ff0000; font-size: x-large;">دانلود آموزشهای بالاتنه-فایل پی دی اف</span></a><br><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;"><strong><a style="color: #003366;" title="پارس بلاگ" href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target=""><img src="http://uupload.ir/files/alqt_site34.gif" alt="" height="181" width="384"></a></strong></span></span></span> text/html 2016-03-12T13:49:05+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin الگوی دامن دانگاری-پیشبندداربه همراه دانلود فایل pdfاموزش دامن http://atlanshop.mihanblog.com/post/307 <font class="text4"><font size="2"><span lang="FA">ابتدا</span></font></font><a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title="پارس بلاگ"> الگوی بالاتنه </a><font class="text4"><font size="2"><span lang="FA">را رسم میکنیم.از خط کمر آن را جدا کرده و در پهلو از روی</span></font></font><a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title="پارس بلاگ"> خط کمر</a><font class="text4"><font size="2"><span lang="FA"> 4سانت بالا رفته و در خط کارور پس از ادامه دادن ساسون زیر سینه تا کارور از نقطه ی</span></font></font><font class="text4"><p class=" " style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA"></span></font></p></font><font class="text4"><font size="2"><span lang="FA"> برخورد کارور با این خط به 4 سانتی متر پهلو هلال میکنیم</span></font></font><font class="text4"><p class=" " style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><a href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target="" title="پارس بلاگ"><img src="http://s6.picofile.com/file/8203366318/%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="240" hspace="0" vspace="0" width="353"></a></p></font> text/html 2016-03-11T08:49:50+01:00 atlanshop.mihanblog.com admin باز کردن الگو ها http://atlanshop.mihanblog.com/post/305 این آخرین درس از باز کردن الگوها در ژورنال هست که میذارم <p>برای اینکه بتونید الگوی لباسها رو با دیدن عکسشون برای خودتون ترسیم کنید لازمش اینه که اول همین پستهای اخیر باز کردن الگوها رو یاد بگیرید و خوب تمرین کنید</p> <p>و بعد کم کم به سراغ تصاویر دیگه ای که میبینید برید</p> <p>این درسها از مهم ترین درسهای ژورنال هستن</p> <p>بعد از این پست آموزش مدلهای ژورنال و نیوتکنیک و ادامه میدیم</p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;"><strong><a style="color: #003366;" title="پارس بلاگ" href="http://atlanshop.mihanblog.com/post/233" target=""><img src="http://uupload.ir/files/alqt_site34.gif" alt="" height="181" width="384"></a></strong></span></span></span></p>