دامن ترک موج دار

اندازگیری :
اولین مسئله رسم الگو اندازه ی هر فرد است . بنابراین ، باید اندازه های شخصی كه می خواهیم برایش الگو بكشیم را به دست آوریم . برای رسم الگوی دامن به ۳ اندازه احتیاج داریم .
  دور كمر
  دور باسن
  قد دامن
1- دور كمر: مطابق شكل ۱ متر را در گودترین قسمت كمر قرارداده ، كمر را اندازه می گیریم ...

آموزش دوخت دامن ترك موج دار


آموزش خیاطی - دامن ترك موج دار

2- دورباسن : مطابق شكل ۳ متر را در قسمت برجسته باسن ازپشت قرارداده دور باسن را اندازه می گیریم .
3- قد دامن : متر را در قسمت پهلو روی خط كمر قرار داده، قد دامن را اندازه می گیریم .
برای تهیه ی الگوی این دامن ابتدا الگوی اولیه ی دامی ترك را می كشیم، مدل ۶ ترك یا ۸ ترك این دامن بسیار زیبا است و اجرای مدل روی ۶ یا ۸ ترك یكسان است.


● طریقه رسم
1- ازنقطه ی ۱ به اندازه ی دلخواه ۲۰ تا ۲۵ سانت بالا می رویم تا نقطه ی ۲ به دست آید.

2- نقطه ۲ را به طرف گونیا می كنیم تا نقاط ۳ و۴ به دست آید.

3- ازنقاط ۵ و۶ به اندازه ی دلخواه ۷ تا۱۵ سانت بیرون می رویم تا نقاط ۸ و۹ به دست آید. (هر چه این مقدار بیشتر باشد موج های پایین دامن بیشتر است.)

4- نقطه ی ۷ را به نقطه ی ۳ وصل می كنیم . نقطه ی ۸ را به نقطه ی ۴ وصل می كنیم .

5- اندازه ی ۳ به ۵ هر چقدر بود ازنقطه ی ۳ به همان مقدار پایین می آییم تا نقطه ی ۹ به دست آید . نقطه ی ۹ را به ۵ وصل می كنیم.

6- اندازه ی ۴ به ۶ هر چقدر بود از نقطه ی ۴ به همان مقدار پایین می آییم تا نقطه ی به دست آید . نقطه ی ۱۰ را به ۶ وصل می كنیم .

7- مناطق هاشور خورده را قیچی كرده دور می ریزیم.

8- از این الگو به تعداد مورد نیاز درآورده به هم می دوزیم.

9- دوخت كمر و زیپ مانند دامن تنگ ساده است.


این مدل دامن ساده ولی خیلی زیبا و شیک می باشد شما هم می توانید با بکار بردن موارد بالا الگوی دامن ترک موج دار را بکشین و روی پارچه برش داده و این مدل دامن شیک را برای خود بدوزین.

آموزش خیاطی - ویستا


مجموعه تصویری آموزش خیاطی با خانم سیما عمرانی خیاط معروف ایران