برش منحنی

آموزش برش عمودی و برش منحنی در دوخت دامن

1.ابتدااز انتهای ساسون خط صافی به طرف پایین الگو رسم كرده

2.خط باسن كوچك را روی الگو مشخص كرده و 2سانت از این خط روی خط پهلو بالا میرویم و از این نقطه  برش منحنی را به خط صافی كه از پایین الگو كشیده ایم می رسانیم (باسن كوچك=خط بین كمر و باسن بزرگ)

3.قد ساسون را بلند كرده و به برش منحنی میرسانیم .سپس ساسون را روی الگو میبندیم

به ادامه مطالب بروید


الگو از خط برش منحنی دو تكه میشود
تكه شماره 1 روی دولای بسته پارچه قرار گرفته و برش میخورد
تكه شماره 2روی دولای باز پارچه است
**برای به دست آوردن نقاط موازنه ، دوخط اریب روی برش منحنی میكشیم تا هنگام دوخت از این نقاط استفاده كنیم

برش عمودی با چاك روی پا

چون مدل قرینه نیست از الگوی جلوی كامل استفاده میكنیم
از انتهای یكی از ساسون ها خط صافی به پایین الگو میكشیم .آموزش خیاطی این ساسون را قیچی كرده و داخل ساسون را خالی میكنیم
الگو دو قسمت شده از هر تكه روی یك لایه پارچه برش میزنیم
روی این برش میتوان چاك پهلو به پهلو یا رویهمگرد و یا پیلی دوقلو قرار داد
پشت مانن دامن راسته است
مقدار باز بودن چاك روی پا:
اگر دامن ماكسی باشد 40سانت و اگر میدی باشد 20 سانت و اگر بالای زانو باشد 5-7 سانت

برش عمودی

4.از انتهای ساسون خط صافی به طرف پایین الگو میكشیم.

این خط را قیچی زده و داخل ساسون را خالی میكنیم.

5.الگو به دو تكه تقسیم میشود
وسط جلو روی دولای بسته ی پارچه قرار گرفته و برش میخورد
تكه ی شماره 2 روی دولای باز پارچه برش میخورد
تكه شماره 2 طرفین تكه شماره 1 دوخته میشود
پشت میتواند ساده باشد یا تكرار مدل جلو


امروز چون وقت زیاد داشتم بازم اومدم تا مطلبی را در مورد دامن بزارم درس امروز در مورد اموزش برش عمودی و منحنی دامن امیدوارم خوشتون بیاد و ازش استفاده ی لازمو ببرین . مرسی

  منبع:honarekhayati.blogfa.com