امروز با آموزش خیاطی در سایت سیما عمرانی با آموزش دوخت یک شنل زیبا با شما هستم  با دوخت آن از این مدل شنل لذت ببرید در ادامه با ما باشید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اموزش خیاطی , اموزش خیاطی و سیما عمرانی , دانلود الگوی خیاطی ,اموزش رایگان خیاطی توسط سیما عمرانی, اموزش خیاطی اسان وروان, اموزش ابتدایی خیاطی خانم عمرانی,  اموزش خیاطی از مبتدی تا حرفه ای خانم عمرانی,  اموزش حرفه ای خانم سیما عمرانی , سیما عمرانی, اموزش خیاطی با الگو , خرید اینترنتی اموزش خیاطی سیما عمرانی,  خرید انلاین اموزش خیاطی سیما عمرانی, اموزش نکات مهم خیاطی,  اندازه گیری الگوی اولیه خیاطی ,اموزش خیاطی به روش ساتر دیک ,اموزش دوخت انواع یقه سیما عمرانی با الگو ,  دانلود اموزش خیاطی سیما عمرانی ,اموزش دوخت انواع دامن سیما عمرانی با الگو ,
روش دوخت طرح شنل عروس با الگو +روش دوخت دامن سند بادی با الگو
روش دوخت طرح شنل عروس با الگو +روش دوخت دامن سند بادی با الگو

- دامن سندبادی

164- دامن سندبادی


الگوی اولیه دامن ریون را کشیده و خمره ای میکنیم
یکبار از روی همین الگو رولت کرده و برای دامن زیر نگه میداریم.خط کمر را نصف میکنیم و نیمه ی وسط جلو را به 5قسمت تقسیم میکنیم
خط پهلو را در فاصله ی بین باسن و پایین دامن به 5 قسمت تقسیم میکنیم
این 5قسمت پهلو را به صورت منحنی و با خطوط موازی به 5 قسمت کمر وصل میکنیم و برش  میدهیم.اوازمان بین پنل ها حدود 4-6 سانت است
برای اینکه اوازمانها دقیق باشد، قبل از برش خطوط نیم ساز زاویه پایین دامن در وسط جلو را رسم میکنیم و به عنوان خط راهنما از آن استفاده میکنیم
در این الگو جلوی دامن کاملا چین و پیله خورده و جمع میشود به طرفین و جلوی دامن باز است.

164- دامن سندبادی - تصویر 2

اگر بخواهیم جلو روی دولای بسته باشد، دو تا از اوازمانها را به پایین دامن رسانده که در خط پای دامن صفر میشود

164- دامن سندبادی - تصویر 3


در این صورت جلو روی دولای بسته قرار داده میشود.برای درز نخوردن پهلوها ابتدا خط اریب بغل الگو را صاف میکنیم و یک الگوی دیگر از روی همین رولت میکنیم و از پهلوها بهم میچشبانیم و روی پارچه قرار میدهیم
تنها وسط پشت درز میخورد که اگر دامن باشد زیپ دوزی میکنیم.

164- دامن سندبادی - تصویر 4


دامن سندبادی بدون الگو-جلو بسته:

دور ران بسته را با متر اندازه میگیریم.اگر پارچه کششکمی داشت آزادتر میگیریم
یک مستطیل رسم میکنیم
شعاع دور ران را از فرمول دامن 2کلوش بدست می آوریم
دور ران تقسیم بر 3 – 1
اندازه طول مستطیل = 2شعاع دور ران + 2قد پشت
عرض مستطیل = 1شعاع دور ران + 1قد وسط جلو

164- دامن سندبادی - تصویر 5
دامن بالا به صورت جلو باز:

برای این مدل، یک ربع دایره میکشیم به شعاع یک دوم دور کمر ضربدر 3

164- دامن سندبادی - تصویر 6